Opinion – en svår sak att mäta

Att lita på opinionsundersökningar just nu är ungefär lika smart som att tro på en 10-dygnsprognos från SMHI.

I den senaste veckans olika undersökningar från Ruab, Sifo och SCB är skillnaderna i många fall stora mellan högsta/lägsta notering:

c: 5,9-6,7
fp: 9,3-11,1
m: 25,9-29,7
kd: 4,2-4,8
s: 33,2-38,0
v: 5,2-5,9
mp: 4,1-4,7

Differensen mellan högsta/lägstanotering ligger i snitt på ca 15% om man jämför den med lägstanoteringen.

Alliansen: 47,7-51,5
V-blocket: 43,6-47,9

Tyvärr påverkas hela debatten av de olika resultaten. Det är inte bara det att någon surar och nån annan är glad över sina sympatier.

Jag tror att vad respektive partis företrädare fokuserar just sin debatt på styrs alldeles för mycket av detta, vilket i sin tur leder till en kortsiktighet i syfte att vinna snabba poänger i debatten.

Det positiva är att, som någon annan blogg också påpekade, partierna kan välja ut den undersökning som är bäst för det egna partiet och i alla fall inbilla sig att det är den som stämmer. Precis så som man kan lita att tro på SMHI:s 10-dygnsprognoser.