Avpolitiserad syn på regeringsmakten?

Med anledning av gårdagens kommissionsrapport skriver Ali Esbati följande:

"Det som ingen tycks reflektera över idag är hur detta politiskt
bemäktigar den icke-valda byråkratin och samtidigt avpolitiserar synen
på regeringsmakten. Om landets regering skulle avgå, inte för att dess
politik förlorar stöd i riksdagen, utan för att kritik riktas mot dess
organisation, då hamnar vi i ett konstitutionellt moras. Då har man
devalverat vikten av politiska skillnader som drivkraft i den politiska
debatten och samtidigt byggt in politiska hinder för
statsförvaltningens organisatoriska utveckling.
"

Det handlar inte om att avpolitisera synen på regeringsmakten. En
händelse som tsunamin är ett självklart ansvar för en regering, oavsett
politisk färg.

För 11 år sedan var det Estonia-olyckan som
hanterades felaktigt i skarven mellan Bildt-regeringen och den nya
sosse-regeringen. Denna skarv gjorde det svårare från endera sidan att
utkräva ansvar och Estonia-utredningen var också ett skämt i jämförelse
med gårdagens.

För 1 år sedan, med Göran Persson som ansvarig,
var det tsunamin som krävde en samordnad insats från vårt land. Den är
gången finns ingen annan statsminister att dela bördan med. Göran
Persson är högste ansvarige person i vårt land, vilket han först igår
tog på sig och bad om ursäkt för under galgen.

Det handlar inte heller om hur detta "politiskt bemäktigar den icke-valda byråkratin". I den aktuella frågan är Göran Persson den högste chefen som utser sina ministrar att ansvara för olika områden. Det är deras sak att organisera sin personal och se till att dom har kunskapen om hur de ska agera i olika frågor. Även om byråkratin är icke-vald så måste man väl kunna förvänta sig att den tar sitt ansvarsområde på allvar och att dom också kan ställas till ansvar för sitt agerande. Hans Dahlgren förmodar jag ingår i "den icke-valda byråkratin".

Makten att styra organisationen i regeringskansliet och departementen ligger hos statsministern och hans ministrar. Om de lyckas med sitt arbete så får inte heller "den icke-valda byråkratin" något politiskt bemäktigande. Gårdagen visar att Göran Perssons misslyckande har gett utrymme för frågetecken inom det här området som inte borde finnas.