Klassperspektivet i tsunamibevakningen

Jag har länge funderat på, och även vid ett flertal tillfällen (1, 2, 3) skrivit om det senaste året, hur vi svenskar engagerar oss och agerar i samband med olika katastrofsituationer i världen.

Min övertygelse har varit att vår solidaritet är beroende av storleken på det svenska lidandet.

Till detta går det också att lägga ytterligare ett skäl till att både kritik och uppmärksamheten på årsdagen av tsunamikatastrofen fått så enormt stor uppmärksamhet.

Jag tänkte på det när jag såg Folke Rydéns dokumentär i söndags och fick mina tankar bekräftade idag när jag läser blogginlägget "Julafton och tsunamin" på "Celephais" – det handlar inte bara om att det är svenskar som drabbats i stor omfattning det handlar också om att det är vit svensk medelklass som drabbats. En klass som alldeles naturligt har större möjlighet att på egen hand och genom vänner och bekanta som kan föra deras talan på en högre nivå än många andra. I dokumentären medverkade ett antal drabbade personer och familjer, alla till synes hemmahörande i denna medelklass eller högre.

"Celephais" skriver:

"Det omkom runt en kvarts miljon människor i denna
tragedi. Alla sörjer för sina nära och kära som aldrig kommer tillbaks.
Men varför uppmärksammas just denna katastrof? Varför inte sörja alla
de som dog vid jordbävningarna i Pakistan, i översvämningarna och
stormarna i New Orleans, de stupade i Irak krigen? De som dör i svält
cancer eller i trafikolyckor

Javisst detta var en unik händelse. Det var många
människor från medelklassen som omkom. Människor vars anhöriga har höga
röster inom samhällets olika delar blev drabbade. De vill ha en
ansvarig, någon att ställa till svars så att de kan projicera allt
känslor på den personen."

Jag har vid tidigare tillfällen skrivit att frånvaron av solidaritet beror inte på var katastrofen inträffar. Den
beror i alldeles för hög grad på hur många svenskar det finns bland de
drabbade.Till  detta vill jag också lägga betydelsen av vilken klass det svenska offret har.

Med detta inte sagt att alla drabbade svenskar i tsunamikatastrofen hörde hemma i medelklassen, men att den faktorn har haft en stor betydelse i efterspelet och den överdrivna hanteringen i media av årsdagen.

Även "Utsikt från höjden" har bloggat i ämnet.