Dålig flygplatssäkerhet

Luftfartsverket hyr in den bevakning som på våra flygplatser arbetar med den viktiga säkerheten i samband med flygresor, en fråga som blivit betydligt mer uppmärksammad och viktigare sedan 11 september 2001.

I dagens Aftonbladet skriver en Falck Security-anställd anonymt om hur dåligt detta uppdrag fungerar:

"
Alla människor som skall ut och flyga skall passera en metalldetektor.
Det många inte tänker på är att endast metallen känns av. Det betyder
att man kan gå igenom med exempelvis sprängmedel eller andra farliga
föremål som inte är gjorda av metall fasttejpade på kroppen utan att
detektorn upptäcker detta.


Om metalldetektor ger utslag görs en kroppsvisitation med en
handdetektor som också bara ger utslag för metall. Metalldetektor ger
en falsk trygghet. Däremot skulle säkerheten förbättras om man skulle
genomföra mer kroppsvisitationer för hand.


Några gånger per år kontrollerar
Luftfartsverket Falck anställda genom att utföra oförbredda tester. En
person från luftfartsverket går igenom säkerhetskontrollen civilt med
ett farligt föremål på sig för att se om kontrollerna utförs ordentligt
och om föremålet upptäcks. Efter testet avslöjar personen från
Luftfartsverket att det bara rör sig om en runtinkontroll.


Så fort personen från Luftfartsverket gått för att testa de övriga
säkerhetskontrollerna på Arlanda ringer teamleader från den första
kontrollen runt till övriga terminaler och varnar för dessa tester."

Det är självklart skrämmande att säkerhetsfrågorna i detta sammanhanget som varit så uppmärksammade de senaste åren inte tas på större allvar.

Jag har själv ett exempel på hur det, i alla fall för något år sedan, fungerade på en av våra större flygplatser. Hantverkare som i sitt arbete använder sig av skor med stålhätta var varje gång de passerade igenom säkerhetskontrollen till och från sitt arbetsuppdrag tvingade att ta av sig skorna för att undvika pip i metalldetektorn. Lösningen på detta bekymmer blev att märka skorna så att hantverkarna kunde behålla dom på, passera igenom metalldetektorn som pep och ändå slippa en  kontroll eftersom säkerhetspersonalen lätt kunde konstatera att skorna var "hantverkarmärkta" på ett okej sätt.

I praktiken innebär detta att en potentiell terrorist behöver bara ha skor med rätt markering för att kunna passera igenom säkerhetskontrollen med ett vapen som han/hon sedan själv kan använda eller överlämna till annan person.

I det perspektivet blir jag inte speciellt förvånad över den anonyme Falck Security-anställdes information.