Befälhavaren Bush

Tänk så befriande med en ledare som ställer sig upp och tar på sig det ansvar som faktiskt ingår i rollen!

Att George W Bush och hans administration vacklade efter Katrinas härjningar är det mångs som redan har konstaterat. Just därför känns det befriande, starkt och tydligt när han för andra gången på kort tid igår förklarar att det är han som är den högste ansvarige för bristerna som har kommit fram i ljuset.

Bakom kameran är jag övertygad om att många andra också kommer att få ta sitt ansvar. Frivilligt eller genom tvång kommer ett antal personer säkert att bli av med sina jobb. Men Bush gör inte en Persson. Bush tar på sig det officiella ansvar som åligger honom.

Bush sätter sig inte på en presskonferens och utelämnar sina ministrar till sitt eget öde. Han använder, i detta fallet, sin roll och sin makt på rätt sätt. Den stora makt som både amerikaner och övriga världsmedborgare på gott och ont är berörda och beroende av.

Jag hade föredragit John Kerry som president istället för George W Bush. Men oavsett vilken president, statsminister eller ledare i allmänhet det handlar om så behöver vi fler som ställer sig upp och tar det ansvar som åligger personen i fråga.