Minimal självransakan i ROKS

I det gamla Sovjetunionen sågs det som förnyelse när en gammal
kommunistledare dog och ersattes av nästa gamla gubbe.

Ungefär lika lite förnyelse blev det i Riksorganisationen för kvinnojourer
(ROKS) efter gårdagens extra årsmöte. I princip den enda skillnaden från
tidigare är att von Wachenfeldt, som redan hade avgått, är borta. I övrigt ser
styrelsen ut som förut med tidigare vice ordrföranden Lina Ploug som ny
ordförande.

Slutsatsen man kan dra är att de kvinnojourer som är kvar i
riksorganistationen, 16 st har lämnat, anser att det enda problemet som fanns var den förra ordföranden
och hennes uttalanden. Att dömma av uttalanden och attityden mot media kan man
också dra slutsatsen att det är gentemot dom som projiceringen har skett på
årsmötet.

Anita Moen från Härjedalen uttalar sig på följande vis i DN:

"Jag skyller allt på journalisterna. De har
skadat organisationen."

Just det uttalandet indikerar i alla fall inte direkt någon självkritik.