Diskriminering av lesbiska

Återigen visar sig det förkastliga sytemet vi har inom vården i vårt land. Efter det att lesbiska par nu har laglig rätt att få insemineras i vårt land så är den medicinska prioriteringen i denna frågan, liksom i många andra frågor, inte samma mellan de olika landstingen.

Min hemregion Västra Götaland har som vi kunnat läsa och höra om ännu inte beslutat om lesbiska barmlösa par ska jämnställas med hetrosexuella par. Detta har många fler bloggat om, bl.a. "Stilla undringar…" som väljer att se det som att det är socialdemokrater som diskriminerar.

Jag gör ingen bedömning av rätt eller fel i själva sakfrågan. Det jag kommer fram till är att det inte är något annat än ytterligare ett oerhört starkt argument för ett omedelbart avskaffande av landstingen i vårt land.

Precis som jag bloggade om redan i mars månad med rubriken avskaffa landstingen, så är det dags att centralisera besluten om vår gemensamma vård så att vi oavsett var vi bor i landet har samma rättigheter och skyldigheter. Att vi slipper plocka upp plånboken och själva bekosta den vård som just mitt landsting inte anser ska prioriteras.

I denna aktuella fråga är det lesbiska som diskrimineras. Ser man till helheten så är det männsiskor, oberoende av seuxell läggning eller annan urskiljning, som diskrimineras beroende på vilket landsting man tillhör.