Designåret 2005

2005 är av regeringen utnämnt till Designåret. Syftet med detta är följande:

"Designåret
2005 ska visa vilka möjligheter design ger för oss alla – individen,
näringslivet, kulturen  och hela samhället. Designåret 2005 ska
synliggöra designens mångfald som pågår i hela Sverige och förgrenar
sig ut i världen."


Min hemkommun Borås Stad är en av de som valt att engagera sig i projektet. Detta gör Borås med denna motivering:

"Borås
Stad har valt att engagera sig i Regeringens kampanj Designåret 2005
och under året genomförs en hel rad aktiviteter på temat design. Temat
präglar våra museers utställningar, ett designarkiv byggs upp,
högskolan ger en kurs i design för i stort sett alla som är
intresserade och mycket mycket mer.


Stora Torget kommer det att byggas ett specialdesignat hus som blir
centrum för allt som händer under Designåret 2005. Huset kommer på
plats under våren."

Jag tycker det är bra att vi i vårt land har insett betydelsen av design och form i det offentliga rummet. Jag tycker också det är bra att Borås Stad har engagerat sig i detta. Men innan man engagerar sig i ett projekt som i alla fall delvis även handlar om utomhusdesign så borde man se om sina gator och torg lite.

Det spelar ingen roll vilken av infarterna du kommer till stan på. Ogräset och vanskötsel härjar sedan lång tid tillbaka i varje rondell, refug och plantering. Och det handlar inte om nyss uppvuxet ogräs. Små träd på 50 cm växer vid lyktstolpar. I den nya rondellen vid anslutningen mellan RV27/41, som är det första av Borås man möter från Kinna, har på några månader ogräs fått härja fritt.

Jag vill inte låta gnällig, och hade inte heller gjort det om jag inte visste hur mycket kommunala pengar som läggs ner på iordningställande av vackra offentliga platser i stan med omnejd. Men ambitionen, och pengarna, måste räcka längre än till fas 1. Det måste givetvis också skötas på ett bra sätt sedan.

Stadsparken i Borås är med i slutomröstningen om Sveriges vackraste park 2005, och enligt en notis för någon vecka sedan ligger den just nu på tredje plats. Låt en del av den glansen och de resurserna även sprida sig utanför stadsparkens gränser till nästa år.