Vattentjuvar i New York

I den stora staden New York kan man göra åt så mycket vatten man vill
utan att betala räkningen. I alla fall är det vad man hittils har
kunnat göra, för nu är tanken att strategin ska ändras.

NYtimes
skriver att 231000 vattenkonsumenter har obetalda vattenräkningar till
ett värde av $625 miljoner. Istället för att göra som vi är vana vid
här hemma, betalas inte räkningen stängs vattnet av, så sprids istället
riskerna ut över alla andra som sköter sina betalningar. Men nu är det
alltså dags att ta i med hårdhandskarna. I första hand ska man börja
med att sätta åt de rikaste vattenförbrukarna.

"Water is an
uncommon commodity in New York, an everyday symbol of the city’s bounty
and power and something that New Yorkers believe they are entitled to,
whether or not they can pay for it. In turning off people’s faucets,
officials realize they could be asking for trouble, and they do not
plan to go after everyone who refuses to pay. Instead, officials plan
to target only high-income neighborhoods, to make examples of a few
privileged New Yorkers who have not paid their bills – all bills
average roughly $600 a year per household – and who would be in no
position to complain if they were caught stiffing the system." En annan
intressant detalj är att de var först på 80-talet som staden började
använda sig av vattenmätare och ta betalt för vattnet efter
förbrukning. Ända fram tills dess ansågs det vara enklare att ha en
generell taxa baserat på hur stor fastigheten var för att få täckning
för de enormt dyra vattenledningar och reservoarer som krävs för att få
fram vattnet från platser så långt borta som Catskill Mountians, nästan 200 miles norr om New York.