Strategiskt hjärnsläpp av Winberg

Ambassadör Maragareta Winbergs uttalande i brasiliansk press om den
svenska jämnställdheten kan till en början kan verka vara rena
hjärnsläppet.

"Svenskarna slår kvinnorna för att visa dem att de
fortfarande bestämmer över dem, trots att de förlorat makten över
kvinnorna utanför hemmet."

  Margareta Winberg säger till DN att de uttalanden som väckt uppmärksamhet var "ett par citat i ett långt samtal med Veja".

"-
Lösryckta ur sitt sammanhang ger de ett felaktigt intryck. Jag
framställde inte Sverige som på något sätt unikt, min utgångspunkt är
det internationella perspektivet på våldet mot kvinnor."

Ambassadörens tanke är att svenska män reagerar med våld i hemmet på kvinnornas förbättrade ställning i arbetslivet.

Jag
tror inte att det är så enkelt som att kategorisera det som hjärnsläpp.
Winberg ingår i den grupp av svenska kvinnor som hittar på egna
sanningar som passar deras egna syften. Ännu en gång handlar det,
precis som i ROKS-debatten, om uttalanden "lösryckta ur sitt
sammanhang". Stackars radikalfeminister!

Winberg, hennes kompis
professor Eva Lundgren och övriga berörda borde fundera på sanningen
istället för att, likt rasister, sprida påhittade osanningar omkring
sig som inte finns belägg för.

DN:s Hanne Kjöller skriver:

"Hon
säger att hon fortfarande står bakom professor Eva Lundgren och hennes
kritiserade forskning. Siffran 40 procent kommer från den ifrågasatta
studien "Slagen Dam"som är en mager historia fylld av konstigheter."

"Förklaringen
är att den vida definition av våld som Lundgren av ideologiska skäl
använder sig av. Hon har ett egenintresse i att siffran blir så hög som
möjligt eftersom det ger henne högre forskningsanslag och högre status.
Samma sak med Roksfeministerna som förutom att överdriva omfattningen
också sprider myter om att mäns våldsbenägenhet är "naturlig" och inte
alls relaterad till social marginalisering, missbruk, kriminalitet,
arbetslöshet och andra sociala parametrar."
Att medvetet föra en
befolkning bakom ljuset med smaskiga, osanna påståenden om sakers
tillstånd är inte demokrati, det är ingenting annat än
radikalfeminismens svar på kvällstidningarnas löpsedlar.