DN avslöjar “hemlighet”

I gårdagens ledare skriver DN om svensk arbetsmarknadspolitik och avslöjar då, som dom uttrycker det, en hemlighet:

"När någon i dagens debatt antyder att las borde
avskaffas, brukar personen i fråga få höra att han eller hon
förespråkar ett hårt och obarmhärtigt samhälle.

Låt oss därför
avslöja en hemlighet: Sverige fungerade ganska bra före 1974. Så sent
som 1971 ansåg inte ens de tongivande i LO att en lag om
anställningsskydd var något arbetarintresse. I decennier tyckte en
majoritet av riksdagspartierna samt arbetsmarknadens parter att
uppsägningar skulle hanteras genom frivilliga överenskommelser – inte
med lagstiftning.

Vändningen kom på 1970-talet då riksdagen
började reglera förhållandena på arbetsmarknaden in i minsta detalj.
Politikerna började orera om att de skapade trygghet, men i praktiken
har arbetsmarknaden bara blivit otryggare sedan dess. Utslagningen har
tilltagit och sysselsättningen fallit."


Jag anser också att vi bör fundera på hur LAS ska reformeras för att fungera i det nya arbetsmarknadsklimat som vi nu har, men att som DN gör jämföra med början av 70-talet känns för mig inte riktigt rättvist. Då hade vi en, jämfört med dagens förhållanden, trygg och säker arbetsmarknad med en total arbetslöshet som oftast inte översteg 2,0%.

Idag ser verkligheten inte ut som den då gjorde. Vi har en rörlighet och en oförutsägbarhet som inte är lika enkel att hantera. Anledningen till att många företag inte vågar tillsvidareanställa förrän man är 110% säker är just detta – man har koncernledningar och ekonomer hängande över sig som bara ser lönsamhetssiffror och omsättning per anställd som mått på ett välmående företag. Att då som ansvarig chef fastanställa en person på chans är tyvärr inte lika enkelt som för 35 år sedan.

Vi lever helt enkelt i en ny verklighet, men låt oss då inte använda oss av, som DN gör, orättvisa jämförelser med en lugn och en frid på svensk arbetsmarknad som aldrig kommer tillbaka. Hemligheten som DN kanske borde avslöja för en del av våra politker är just detta…