Beröm till Hägglund

KD:s Göran Hägglund gör allt för att höras och synas i hopp om resultat i opinonen.

Dagens debattartikel
i DN om hur alliansen ska hantera den problematiska energifrågan måste
uppmärksammas som något positivt i den pinsamma och tysta debatten om
vår framtida energiförsörjning. Han kommenterar problempartiet i denna
frågan, Centerpartiet, vad de har gjort tidigare och hur det nu finns
dubbla budskap inom partiet i energifrågan:

Bland de större
frågor där vi ännu inte står enade finns en fråga som varit en
stridsfråga i svensk politik i ett kvarts sekel. Det gäller
kärnkraftens vara eller icke vara, dess utveckling eller avveckling.
Frågan har förgiftat atmosfären mellan de borgerliga partierna ända
sedan början av 1970-talet. En centerledd regering med Thorbjörn
Fälldin som statsminister föll på kärnkraftsfrågan och vi vill inte se
något liknande hända igen när vi – som jag hoppas – får möjlighet att
städa upp efter vänsterkartellen nästa höst.

Maud Olofsson skrev
en artikel på DN-Debatt samma dag som kärnreaktorn Barsebäck 2
stängdes. I den artikeln hette det: "Energipolitiken är inte den fråga
som kommer att avgöra vår möjlighet att bilda regering."

Det lät
löftesrikt mitt i bedrövelsen över den förtida stängningen av ännu en
säker och fullt fungerande reaktor. Men i protokollet från
centerstämman nyligen heter det att "Centerpartiet har för avsikt att
fullfölja vår energipolitiska överenskommelse, med målet att all
energiproduktion på sikt ska vara hållbar". Båda dessa centerpositioner
kan förstås inte intas samtidigt.
Hägglunds förslag till en möjlig uppgörelse inom alliansen ser ut så här:

1. Alliansens partier accepterar att de två stängda reaktorerna i Barsebäck är stängda för tid och evighet.

   2. Ingen av de tio befintliga reaktorerna stängs med mindre än att säkerheten eller ekonomin ger skäl för det.

   3. Inga nya initiativ med sikte på byggande av nya reaktorer tas av regeringen under den kommande mandatperioden.

4. De effektförstärkningar som kan bli aktuella i det befintliga
beståndet av reaktorer välkomnas. Detta under den självklara
förutsättningen att det kan ske med upprätthållen säkerhet och att de
är ekonomiskt lönsamma.

5. Den så kallade
tankeförbudspara­grafen avskaffas. I 6 § kärntekniklagen anges att
ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa
utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att
inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. I ett öppet samhälle ska det
inte finnas begränsningar av det slaget.

6. Staten ska
fortsatt ha ett starkt engagemang när det gäller energieffektivisering,
forskning och utveckling av nya energikällor med målet att öka andelen
förnybar energi.

Punkt 2, 4, 5 och 6 är, enligt min uppfattning,
helt självklara punkter för vilken ansvarsfull regering som helst att
ha som utgångspunkt.

Centerns partisekreterare Jöran Hägglund
anser, enligt ekot, inte att en kompromiss ska ske inom alliansen. Den
ska ske över blockgränserna som redan nu gör.

Jag hoppas att
Centern i en sån uppgörelse inte räknar in v och mp, för då kommer vi
stå kvar på samma ruta i tio år till med fortsatt beroende av energi
från våra grannländer och ytterligare höjda energiskatter.