Brott i New York city

Brottsligheten i New York fortsätter att stadigt minska. I den senaste veckorapporten från Police Department City of New York
kan man se denna nedgång uppdelat på olika typer av brott. en totala
brottsligheten har minskat 6% på 2 år, 23% på 4 år och hela 71% sedan
den tuffare policyn infördes för 12 år sedan.

Att nivåerna trots
denna enorma nedgång ändå ligger på skrämmande siffror visar väl bara
att vi lever i en idyll. Exempelvis har det den senaste månaden "bara"
begåtts 31 mord, jämfört med 39 under samma period 2004. Mordsiffran
minskade från 1927 st 1993 till 572 st 2003.