Avskaffa landstingen

Idag kommer ytterligare en anledning till att avskaffandet av våra landsting borde påbörjas fortare än kvickt. Sveriges Radios Ekoredaktion
informerar om den stora variation som finns i hur de drabbade
svenskarna i tsunami-katastrofen fått hjälp, beroende på i vilket
landsting de bor i.

En jämlikhet finns idag inte i den svenska
vården, det är antingen boendeort eller egna pengar som avgör. Det
naturliga vore att alla får samma grundnivå av vård, oberoende av
landsting, och att vi avskaffar den otroliga byråkrati som idag styr
prioriteringarna. Var nivån ska ligga är sedan nästa pilsner att
avgöra…

Låt riksdagen vara beslutande organ för hur vården ska
se ut i hela vårt land och låt den kunniga personal som finns inom
vården istället få ta del av de byråkrati-pengar som idag bara
försvinner till ingen nytta när det sitter mellanchef efter mellanchef
som ska säga sitt i varje enskild fråga som sedan landstingsledningen
ändå tar ett eget beslut om.

Sedan omfattar ju landstingens makt
så mycket mer än bara vården där vi skulle kunna spara ännu mer av våra
gemensamma resurser och ändå höja kvalitén.

Det stora problemet
till ett avskaffande är att det förmodligen skulle resultera i en mängd
arbetslösa landstingsanställda tjänstemän. Men istället skulle vi kunna
se till att det finns tillräckligt med resurser, i form av arbetskraft
och utrustning, där själva kärnverksamheten finns. Då skulle det inte
heller vara några bekymmer att deras slit också betalas med en rimlig
lön.

Det är inte skattehöjningar på grund av för små resurser
som krävs. Det är ett helt annat sätt att använda de resurser som redan
finns på. Det är inte heller en privatistering av vården jag vill ha,
mer än som ett alternativ, utan ett sunt marknadsekonomiskt sätt
hantera våra gemensamma resurser.

Samma slöseri, dåliga
planering och byråkrati förekommer även i stor skala inom andra
statliga myndigheter, men det återkommer jag till…