Inbrottsstatistik

En undersökning som Sveriges Radios ekoredaktion gjort
visar att den bild om den ökande andelen inbrott begågna av "stöldligor
från öst" som enskilda poliser har målat upp de senaste åren inte alls
stämmer. Undersökningen visar istället att antalet inbrott har sjunkit
sedan visumtvånget för baltstaterna och Polen avskaffades och sedan
länderna blev medlem i EU 1/5 -04.

Frågan som är relevant att
ställa sig om dessa poliser, som "tycker sig se tendenser" eller till
och med uttalanden om "ökat antal inbrott" med hänvisning till
"baltiska ligor", är vems ärende de framför? Handlar det om en allmän
polispolicy, handlar det om att enskilda poliser arbetar som lobbyister
för fler poliser eller handlar det bara om dåligt omdöme att uttala sig
utan faktabelägg?

Min tro är att detta är ett sätt att väcka en
folkopinon för fler antal poliser ute i samhället, något som jag inte
alls ställer mig negativ till, men då ska diskussionen ske med öppna
kort och korrekt sätt utan att polis-kalle och polis-britta sitter och
fantiserar fram egna faktaunderlag i fikarummet.