Dödshjälp och självmord

Jag vill inleda detta med att säga att jag har aldrig haft några tankar på att vilja avsluta mitt liv i förtid. Inte ens när jag låg förlamad och fick mat via en sond i näsan efter min stroke hade jag några tankar vare sig på självmord eller att få hjälp att avsluta det med någon annans hjälp. Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att vi borde ha möjligheten att göra det Björn Natthiko Lindeblad fick hjälp med för att kunna avsluta sitt liv innan lidandet av sjukdomen blev för stort. Vi kan både bekämpa självmord och ge alla den här rättigheten. Det ska givetvis vara reglerat och inte vara något man ska kunna göra utan regler och kontroller. Det finns utarbetade motoder i andra länder att utgå ifrån.

sedan 150 år tillbaka inte ett brott enligt svensk lag. Kyrkans förbud mot kristen begravning av självmordsoffer försvann 1908.

I den amerikanska delstaten Oregon finns sedan 1997 en lag som innebär att en obotligt sjuk patient som befinner sig i livets slutskede kan be om att få en dödlig dos läkemedel för att själv avsluta sitt liv. … Behandlande läkare ska informera patienten om möjliga alternativ som smärtlindring och/eller vård på hospice.

Beneluxmodellen tillämpas i Nederländerna, Belgien och Luxemburg och både assisterat döende samt eutanasi är lagligt. Kravet för att få dödshjälp enligt denna modell är att personen är utsatt för stort lidande, fysiskt eller psykiskt, men det finns inget krav på att personen ska vara i livets slutskede.

i Sverige är kanske liberalen Barbro Westerholm den som jobbat hårdast med frågan för att få riksdagen att tillsätta en utredning.

Navid Modiri som gjorde podd tillsammans med Björn Natthiko Lindeblad har ett avsnitt i hans podd prata om det som handlar om frågan:

Navid pratar med riksdagsledamoten (L) och läkaren Barbro Westerholm, läkaren och debattören Kajsa Dovstad samt ledarskribenten och opinionsredaktören på tidningen Dagen Elisabeth Sandlund. De pratar om vem som bestämmer när en människas liv tar slut, hur samtalet om dödshjälp förs i Sverige och globalt, argument för och emot dödshjälp, hur en utredning om legalisering av dödshjälp skulle kunna formuleras i Sverige, hur synen på dödshjälp hänger ihop med dina personliga erfarenheter, politik och religion och hur läkarkåren förhåller sig till frågan.

Vi accepterar helt självklart rätten till abort som är en rättighet med regler att förhålla sig till. Någonstans handlar även dödshjälp om vår rättighet att bestämma om våra liv utifrån fastställda regler och kontrollfunktioner. En månad före sin död beskrev Björn Natthiko Lindeblad det väldigt bra själv:

Han höll en katt i famnen och inledde med orden: "Ibland är den enklaste kärleken i ett människoliv till ett djur". Han fortsatte med att skriva om den svenska synen på djurs lidande. "När ett djur inte längre kan gå eller stå, äta, dricka, hålla sig ren eller göra sina toalettbestyr självt, då vill många av oss ge det djuret en smärtfri och värdig död.

Jag ser inte problemet med assisterad dödshjälp samtidigt som vi fortsätter att sätta till resurser för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att må bättre och få dom att ta bort självmord som en väg ut. Vi ska också ha tillräckliga resurser för vård i livets slutskede så att ingen tvingas dö ensam och utan tillräcklig behandling för smärta och ångest inför slutet.