Varför är miljöpartisternas uttag av inkomstgaranti så stor?

På förekommen anledning har Slöseriombudsmannen sammanställt en översikt hur de olika riksdagspartiernas fd ledamöter tar ut inkomstgaranti ifrån riksdagen.

Totalt betalas det ut 194 miljoner och fördelningen av uttagen är ganska logiskt fördelade utifrån storlek på partierna och hur många ledamöter som kan förmodas ha lämnat sina platser. Logiskt i alla fall utom ett.

Det är nämligen så att Miljöpartiet är det parti efter Socialdemokraterna vars tidigare ledamöter plockar ut mest av summan enligt sammanställningen. 

Jag kan inte förstå hur det är vare sig möjligt eller rimligt faktiskt! 

Har ställt frågan till Slöseriombudsmannen för att förstå hur uträkningen skett baserat på uppgifterna från SVT men ännu inte fått svar. 

Med min, förvisso ringa matematikkunskap, får jag inte ihop det i alla fall…