Abortvägran som barnmorska kan aldrig vara okej

 

För mig är det fullkomligt självklart att man inte kan arbeta i ett yrke och vägra bort en del av det som ingår. Gör man valet att utbilda sig i yrket så vet man detta.

Det finns  andra yrken där man vet vad som ingår i jobbet och vad man måste utföra även om det inte till fullo är vad ens personliga övertygelse säger. Vill man ändå arbeta inom yrket så får man bortse ifrån det.

Det är därför mycket märkligt hur fallet med den abortvägrande barnmorskan nu ska prövas i Arbetsdomstolen.

Ellinor Grimmark förlorade i Tingsrätten men ska alltså AD pröva ärendet där hon som anställd i Region Jönköping nekats fortsatt anställning för sin vägran.

Det finns i min värld inget skäl att pröva något som utan minsta tvivel borde vara fullkomligt självklart.