Bollebygd i botten som friluftskommun

Bollebygd fortsätter att varje år vara en kommun som procentuellt sett växer i en takt som ligger i topp i hela västsverige. Egentligen är det bara fler bostäder som sätter begränsningen för en ännu större tillväxt.

I en kommun med kraftig tillväxt finns många utmaningar som i fallet Bollebygd bland annat handlar om att även hänga med i utvecklingen av omsorg för barn och äldre. En ny byggnad för låg- och mellanstadiet på Bollebygdsskolan står klar till årsskiftet men är i princip redan full med dagens elever. Ytterligare en helt ny skola har precis hamnat i den första fasen men skulle med tanke på detta redan ha kommit en bra bit ytterligare.

Kommunen har i sina framtidsplaner fokuserat väldigt mycket på hur man ska dra nytta av den nya höghastighetsjärnvägen som passerar Bollebygd och att regiontåg skulle stanna här. Just nu ser det ut att inte bli någonting av detta även om sista ordet inte är sagt. Men alldeles oavsett vad som sker med detta så ligger det så långt fram i tiden att kommunen måste fortsätta att utvecklas på ett spår som är oberoende av detta. Allt annat kommer att straffa sig på ena eller andra sättet.

Ett område som jag tidigare har lyft är vilka möjligheter till ett aktivt friluftsliv som finns i vår kommun. Milt uttryckt kan man säga att möjligheterna är högst begränsade redan idag och med en fortsatt tillväxt står vi inför ett rejält lokalproblem för idrottsföreningarna i Bollebygd. Visserligen har Gaddenskolans idrottshall tillkommit senaste året men i övrigt egentligen ingenting inom det område som handlar om friluftsliv för alla medborgare.

För något år sedan, när jag senast skrev något om detta, hade jag bland annat kontakt med Peter Rosholm (S) som idag är kommunstyrelsens ordförande. Det han då beskrev var de tankar som fanns om att Rinna-området (som egentligen är planlagt som golfbana) är den plats som skulle vara Bollebygd motions- och friluftsområde. Idag är det, med tanke på att Bollekollen numera har fått luft under vingarna igen, ett ännu bättre område än vad det tycktes då. Det skulle kunna binda ihop centrala Bollebygd med Bollekollen-området på ett naturligt sätt och skapa både motionsspår och andra friluftsmöjligheter på en yta som ändå inte kan användas för bostäder.

Att vi är en kommun som har ett extremt fattigt utbud på friluftsområdet, trots att naturen bokstavligen ligger runt knuten, visar Friluftsfrämjandets undersökning och utnämning av Sveriges Friluftskommun 2016.

I rapporten kan du läsa om hur de svenska kommunerna arbetar med friluftsliv i dag. Frågorna är fokuserade på planer för friluftsliv, information och samarbete kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv.

Utnämningen sker genom poängsättning inom tre områden (Planer för friluftsliv, Information och samarbete, Aktiviteter inom friluftsliv) och Örnsköldsviks kommun är vinnaren med full pott på 32 poäng. Bollebygd får 6 (!) poäng totalt.

Nu handlar det inte om att jämföra oss med stora kommuner med enormt mycket större resurser att tillgå, men att det går att göra betydligt mycket mer med vår omgivning utan enorma investeringar är jag ganska säker på. Dessutom är det något som är nödvändigt och som på många sätt gagnar kommunen och dess invånare.

Att använda Rinna-området för detta borde sättas planer i verket för så fort som möjligt.