Natalia Project – hur sociala medier kan rädda liv

Vi sidan om all självgodhet och nonsens som snurrar runt i den digitala världen så framstår det Deeped idag bloggar om bokstavligen som något livsviktigt.

Det handlar om Natalia Project och hur utsatta personer som kämpar för mänskliga rättigheter runt om i världen kan få assistans genom att aktivera ett larm på ett armband:

Natalia Project består av ett armband som är uppkopplat mot mobilnätet och har GPS-sändare. Personen som bär det kan med ett tryck aktivera ett larm som via mobilnätet går ut till både Civil Rights Defenders men också direkt ut på nätet. Personer i närheten kan skynda till hjälp och människor som följer organisationen via Twitter eller Facebook får direkt reda på vad som hänt och kan sätta tryck på regimen. Tiden är en viktig faktor i alla såna här fall – och att de snabba sociala nätverken används som språngbräda för kännedomen om ett fall av överfall är onekligen smart.

Det går att följa det hela både Facebook och Twitter för att kunna agera om man har möjlighet när något sker en av personerna utrustade med armband.