Bollebygd fyra på listan över trygga kommuner

Den något trubbiga listningen som SKL gör varje år där man på ett antal olika parametrar ser vilken kommun som är tryggast att leva har presenterats.

I den ligger Bollebygd kvar på fjärde plats efter Öckerö, Lomma och Hammarö.

Sista ligger precis som tidigare Malung-Sälen och detta på grund av den enorma invasion som sker där varje vinter. Alla de 100 000 som då besöker kommunen är med och påverkar siffrorna för de 10 000 som bor där. Sannolikt är det inte alls speciellt otryggt att leva i Malung-Sälen om man inte super i skidbackarna och dess närhet som de 90 000 besökarna gör när otrygghetssiffrorna dras upp.

Som sagt; det är ett trubbigt sätt att mäta på men indikerar ändå en del om hur det ser ut. För   Bollebygd stämmer det säkerligen. I alla fall om jag ser till hur man upplever att bo i kommunen och de centrala delarna som jag gör.

Ser man på två viktiga faktorer som våld och skadegörelse så visar detta också just den bilden. Vi har 2,7 anmälda våldsbrott/1000 invånare – där är bara Ydre kommun bättre i hela landet. Siffran på 7,0 anmälda brott om skadegörelse/1000 invånare ger en 25:e plats och anmälda stöld- och tillgreppsbrott är 29,3/1000 invånare vilket ger en 51:a plats.

Siffran om våldsbrott är lysande och de andra två är bra. Utmaningen för en kommun som Bollebygd med ambitionen att fortsätta växa är också att lyckas bibehålla den nivå av trygghet som vi som nu bor där kan se.

Att det nu ser ut som det gör är mycket bra men den förtätning i de centrala delarna, som just nu bara är i sin linda, kommer att innebära mycket för att upprätthålla.

Negativa otrygghetssiffror är inte bara negativt rent PR-mässigt för en uttalad tillväxtkommun. Otrygghet kostar också enorma pengar som riskerar att drabba annan viktig verksamhet i kommunen.