Ska Borås börja ta hand om sin prisbelönta stad nu?

När man är ute i världen i några månader i länder som Malaysia, Nya Zeeland och USA så är det nästan genomgående slående hur mycket bättre man där är på att ta hand om sina offentliga miljöer i och runt sina städer jämfört i Sverige

Vägrenar och gräsmattor är välklippta, ogräs sällan förekommande och skräp förekommer i princip inte någonstans.

I Sverige ser det tyvärr alldeles för ofta inte alls ut på det viset. Att åka igenom Allén i Göteborg en tidig morgon på våren eller sommaren och se hur gräsmattorna där är täckta av McDonaldspåsar och annat löst skräp är inte vackert. Detta är inget unikt för Göteborg. Det spelar ingen roll om det istället handlar om Borås eller busstationen i Bollebygd samma morgon.

Nedkräpning som sker av människor som inte har bättre vett är riktigt illa. Här har vi en lag som ska beivra nedskräpning, men den är ganska tandlös i sin luddighet och det faller på sin egen orimlighet att polisen ska hinna ta fast människor som inte slänger sina sopor i närmsta papperskorg.

Den andra delen däremot har varje stad med självaktning ansvar för. Det handlar om att man måste förvalta alla de investeringar som sker i syfte att skapa en trevlig miljö att vistas i. Det hjälper inte att lägga många miljoner på att skapa en trevligare infart till en stad om man sedan inte har avsatt resurser att underhålla gräsmattor, refuger och planteringar i området. Klipps gräset bara så sällan som möjligt med en enorm åkgräsklippare som omöjligtvis kan fixa detaljerna så ser det ut som det gör på många ställen. Rensas ogräset bara bort en gång om året så kan man nästan skita i det också.

För mig är det obegripligt hur man i en kommun kan lägga enorma pengar på att skapa något som både är praktiskt och trivsamt för att sedan inte ha de tillräckliga resurser som krävs för att bibehålla det hela. Då är det bättre att slå av på investeringstakten en aning så att det som redan existerar kan skötas på bästa sätt. Även det är nämligen något som skapar trivsel.

Vi alla har ansvaret att slänga skräpet där det hör hemma, men kommunerna har fortfarande kvar sitt ansvar att ta hand om underhållet. Om alla förstod hur mycket pengar det kostar att städa varje morgon, resurser som istället kunde läggas på underhåll, så kanske det skulle bli lite bättre.

Varför inte låta allmänheten få veta hur mycket den städning som sker utanför det normala (det som töms från papperskorgar) kostar så kanske det i alla fall får några fler att tänka till. Likaväl som att man på olika ställen sätter upp skyltar om hur många som cyklar en viss sträcka varje dag skulle en skylt kunna informera om hur mycket städningen kostat den senaste månaden.