Bollebygd borde vända sitt ansikte mot det vatten som finns

I Bollebygd finns en tro på framtiden och en tillväxt i både befolkning och arbetstillfällen. Det är helt enkelt ett ställe med optimism.

Men det är också en kommun som står inför en rad utmaningar som kräver stor enighet.

En växande befolkning kräver också att de olika kommunala omsorgsbitarna hänger med. Barnomsorg, skola och äldreomsorg är fundamentala delar i detta och här har satsningar skett och flera projekt, bland annat vid skolan, pågår just nu. Men frågan är hur långt det räcker om kommunen inte bara ska hänga med hjälpligt i tillväxtkurvan utan också kunna erbjuda en kommunal omsorg som ligger i framkant?

En annan inte helt oviktig bit är hur Bollebygd faktiskt ser ut och vilka möjligheter som finns att stanna på orten och dessutom locka till sig besökare som passerar eller allra helst locka till sig människor bara för att Bollebygd har just det som man söker. Här finns en hel del av detta. Det mesta av alla vardagliga bestyr går att sköta utan att lämna Bollebygd.

Men de där attraktiva områdena som lockar fram människor från både Bollebygd och andra ställen saknas till stor del. Naturen i och runt Bollebygd är fin men utnyttjas inte i närheten av vad som är möjligt.

Ett konkret område som inte alls utnyttjas är de vattendrag som trots allt finns i Bollebygd och dess närhet. Vi har Sörån på ena sidan av samhället och Nolån på den andra. Nolån är den som ligger bäst till att faktiskt kunna lyftas fram på ett helt annat sätt än idag och inte minst det område som ligger vid den västra infarten, den tomt som står outnyttjad och som Netto nu dragit sig ur optionen att bygga på, samt det område innanför ån mot skolan där Nolån gör en sväng in. Kyrkan i väster och den långa infarten till centrum i öster.

image from d.pr

Här finns idag ingenting som bjuder in till något vettigt samtidigt som det finns stora möjligheter. Tomten som Netto nu sagt nej till är ett område som Bollebygds kommun är mycket måna om att använda som ett skyltfönster för samhället.

Varför då inte se till att göra om området till ett vackert område vänt mot Nolån och knyta samman det med området innanför mot skolan? 

Jag har inte några patentsvar på exakt vad som är lämpligast men just en mataffär, som det var tänkt med Netto, är kanske inte det ultimata. Just därför bör Nettos "nej tack" användas för att söka en intressent som vill använda området för att lyfta fram det på ett betydligt mer attraktivt sätt.

Spontant känns en inbjudande miljö med café och uteservering vid vattnet som ett sätt att bjuda in till Bollebygd. Möjligtvis med tillhörande mindre butikslokal som knyts samman med Bollebygd och den omkringliggande bygden. Närproducerade varor? Kanske en minigolf-bana eller annan "enklare" fritidsaktivitet i området innanför mot skolan? Helt enkelt något som lockar människor att stanna till ett tag utan att det nödvändigtvis handlar om shopping i den bemärkelsen.

Det stora bekymret i sammanhanget är att marken som idag har ett antal mindre fördelaktiga byggnader inte bara behöver få dessa rivna. Marken behöver sannolikt också saneras för ett antal miljoner kronor och det utesluter många från möjligheten att på ett vettigt vis få ekonomi i en satsning. Bollebygds kommun säger sig inte ha råd att bidra med detta.

Om kommunen är intresserad av att porten i väster till Bollebygd får bästa tänkbara entreprenör att vilja satsa sin tid och sina resurser så tror jag nog att man bör tänka om vad gäller kostnaden för en sanering. Risken är annars att det kommer att gå lång tid innan något sker och det är knappast en fördelaktig syn för en besökare.

Vi vill inte ha en McDonalds-restaurang där och det är inte heller där en konkurrerande livsmedelsaffär behöver ligga.

Hur det vidsträckta området längs Sörån skulle kunna användas har jag inte funderat lika mycket på, men jag kanske återkommer om det senare.