Lysande att Borås vill förtäta innerstan med höghus

Diskussionerna och förslagen om att bygga höga hus i Borås innerstad har pågått ett tag nu. 

De höga husen har placerats intill riksväg 40 vid Pinochio-statyn och på ett antal andra ställen. Det senaste förslaget är i anslutning till Pallas-huset (parkeringshus och shoppinggalleria) mitt emot Grand Hotell alldeles intill Viskan där det idag inte är mer än en trist bakgata.

Jag tycker personligen att det är lysande att tänka dessa tankar och att snart börja bygga på höjden i högre utsträckning än tidigare. Det gäller både i Borås och i andra svenska städer där vi ligger långt efter många andra länder.

image from d.pr

En viktig sak med detta är att det blir många nya bostäder och att dessa inte enbart är bostadsrätter utan också kan locka hyresgäster in i städerna på ett annat vis än vad som har skett med nybyggnation de senaste decenniet.

Borås är ett sådant exempel där bostadsrätter i massor har byggts men där bristen på alternativ är påtaglig.

Det är egentligen ganska anmärkningsvärt hur få höga byggnader det finns i Sverige. Att Borås nu förhoppningsvis ser till att genomföra det som har diskuterats länge nu är mycket bra.

Andra bloggar om ,