Ronald Reagan 100 år

Även om det finns dom som protesterar högljutt så är min fulla övertygelse att den man som imorgon den 6 februari skulle ha fyllt 100 år är en av det sena 1900-talet viktigaste statsmän.

Ronald Reagan valdes till president i november 1980 och tillträdde sin post i januari 1981.  

Han som satte upp ett personligt mål att göra världen fri från kärnvapen och även om detta kanske var ett lika orealistiskt mål då precis som det fortfarande är så är det ändå fullständigt klart att Ronald Reagan tillsammans med Michail Gorbachev var helt avgörande för att kalla kriget fick ett slut vid mitten av 80-talet och att det som sedan skedde i östeuropa från 1989 och några år framåt hände just då.

Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same, or one day we will spend our sunset years telling our children and our children's children what it was once like in the United States where men were free.

Att kalla honom en fredsängel är kanske inte ett korrekt påstående, men sett till att Barack Obama tilldelades Nobels Fredspris redan under sitt första år som president, utan några som helst konkreta resultat mer än hans ambition så hade Ronald Reagan varit en mycket välförtjänt mottagare av samma pris någon gång i slutat av 80-talet eller början av 90-talet.

40th-United-States-President-Ronald-Reagan-1911-to-20041

Vid sidan om det som han gjorde för en fredligare värld så är han i USA sannolikt mest förknippad med de omvälvande förändringar i den ekonomiska politiken, Reaganeconomics, som skedde under hans tid vid presidentposten.

I Sverige tror jag att han bland människor i gemen har ett mycket sämre eftermäle än vad han faktiskt är förtjänt av.

Han dog 2004 efter en lång tids kamp emot den Alzheimers som konstaterades redan några år efter det att han avgått som president.

Imorgon skulle han ha fyllt 100 år

Uppdatering:

PJ Anders Linder om arvet efter Reagan och en påminnelse om en klassisk reklamfilm som grundlade Reagans återval 1984:

Vid sidan om PJ Anders Linder är det det förbluffande tyst i svensk press om Reagans 100-årsdag.