Julian Assange – Enemy of the world

När jag nu läser om att Visa och Mastercard har stoppat förmedlingen av pengar till Wikileaks och att Julian Assanges bankkonto hos schweiziska posten har stängts för att han ska ha lämnat oriktiga uppgifter när kontot registrerades så är min absoluta association till filmer med agenttema och där människor helt plötsligt blir utsatta för en övervakning, bevakning och total personlig avklädnad som inte har några rimliga proportioner.

Det är alldeles uppenbart att stater runt om i världen, med USA som fanbärare, har fått nog av att i media stå till svars för sina mer eller mindre viktiga handlingar.

Retsamma och nedvärderade åsikter om andra personer är den rena kvällstidningsdelen av det hela. Den är bara ett bevis över att vi alla oavsett position värderar våra medmänniskor på ungefär samma sätt.

Det är inte detta som gör att Assange och Wikileaks nu hanteras som sker. Det är att man så brutalt har klätt av USA och deras sätt att agera och hantera olika frågor runt om i världen.

Jag har svårt att bestämma mig för var gränsen för vad som nu cirkulerar runt i form av information från Wikileaks erövrade dokument. Men det jag vet är att sättet som världens stater nu försöker att tysta ner Wikileaks på inte har någon demokratisk legitimitet.

Att i söndags bestämma sig för att inte längre använda Paypal för att ta ställning för Wikileaks rätt att agera, var inte så svårt. Men nu blir det betydligt svårare att fortsätta vara konsekvent om det handlar om att plocka ut Visa och Mastercard ur plånboken. Där faller rimligheten i vad i alla fall jag rent praktiskt kan göra.

Att Assange efterlystes och nu har gripits i England, efter att ha trätt fram frivilligt, har inte mer än en liten, liten gnutta med rättsprocessen i Sverige att göra. Avgörande är att USA och andra utöver påtryckningar på Sverige att utnyttja denna för att klämma åt honom och Wikileaks för det vi nu har läst sida upp och sida ner om i någon vecka.

Det är svagt av Sverige att till synes låta sig utnyttjas på detta vis i en fråga där Assange har stått till förfogande under en lång tid när fallet var färskt.