Det anonyma 00-talet som påverkat oss så mycket

Under mitt liv har jag inte upplevt ett slutskede av ett decennium så anonymt som det vi nu bara har några månader kvar av. Skifte mellan 70/80-tal, 80/90-tal och inte minst millennieskiftet har föregåtts av så mycket mer än vad vi hittills har sett inför det stundande skiftet till 10-talet.

00-talet har, sett i ett stort perspektiv, präglats av en enda händelse som har satt påverkat oss alla runt hela jordklotet på något vis.

00-talet är den 11 september 2001 när terroristerna slog till mot Manhattan och Pentagon.

Den soliga morgonen i september för drygt 8 år sedan förändrade i ett enda slag hela den världsliga dagordningen och vi fick, antingen vi ville eller inte, ta oss an det krig mot terrorismen som fortfarande pågår även om ordvalen kanske är något annorlunda sedan ett tag tillbaka.

Det har lett till krig i Afghanistan och Irak, fångläger på Guantanamo-basen, en evig jakt på den vandrande vålnaden Usama bin Ladin, kraftiga inskränkningar i den personliga integriteten runt om i världen, löjligt tuffa säkerhetskontroller på världens flygplatser och en rad andra mer eller mindre omfattande åtgärder.

Terrorattacken som iscensattes av Usama bin Ladin kommer att fortsätta påverka oss även in i 10-talet och egentligen tror jag att klockan bara tickar fram emot den dag när nästa riktigt spektakulära terrorattack drabbar ett mål i västvärlden. Det är först om en liknande händelse, som den 2001, sker igen som vi vet hur stor del George W Bush egentligen hade i hur det hela hanterades. Skulle verkligen Barrack Obama hantera det på ett betydande annorlunda sätt?

 9-11_1

Något annat som totalt har förändrat sättet att leva våra liv och kommunicera med vår omvärld är givetvis den digitala revolutionen och allt det som internet har bidragit till i våra liv. Alla de drömmar och illusioner som krossades i IT-bubblan i slutet av 90-talet har under 00-talet setts bli verklighet med råge. Vad en blogg var fanns inte i begreppsvärlden hos mer än möjligtvis de allra mest inbitna nördarna 2000. Idag är bloggar vardag och takten i utvecklingen av sociala medier som i grunden stärker våra möjligheter att behålla gamla och skapa nya kontakter håller en mycket hög takt.

Bara under det här året har mikrobloggar, med Twitter i förarsätet, slagit igenom på bred front precis på samma sätt som Facebook gjorde för några år sedan. Vi har under 2009 lärt oss vad sociala medier är och nu, vid årets slut, är det begreppet så uttjatat att många vill slänga det i papperskorgen och komma på något nytt.

Just Facebook är idag mainstream och just nu det yppersta beviset för vilka möjligheter som finns. För det handlar om möjligheter och inte farhågor och rädslor som med jämna mellanrum försöker påstås.

När planen störtade in i Twin Towers på Manhattan så följde den överväldigande delen av världens befolkning rapporteringen via traditionella medier som radio, tv och tidningarnas websajter. Där serverades vi vad som hände och hur utvecklingen såg ut.

Hade detta skett idag, bara 8 år senare, så hade väldigt många av oss följt denna händelse på ett helt annat sätt. Vi hade gjort det via de traditionella medierna, precis som 2001, men det hade också skett genom att vi själva hade försett oss med information som hade strömmat ut från ursprungskällor på Manhattan i grannskapet till Twin Towers, från anhöriga till offer och hjältemodiga brandmän, från brandmännen själva och från en lång rad andra. Twitter, Facebook, YouTube, bloggar och andra av alla dessa nya medier på gräsrotsnivå hade stått för en betydande del av den information som vi hade försett oss med. Även de traditionella medierna lutar sig i allt högre utsträckning emot de nya informationsvägarna för att bredda sin egen rapportering.

 Social_media

Det är ett anonymt avslut på ett ganska anonymt decennium. Bara namnet 00-talet är direkt motbjudande att använda och jag vet i ärlighetens namn inte om jag har använt just det begreppet mer än det senaste året.

Men det är ett decennium som nog har varit omvälvande och, kommer det visa sig, mer betydelsefullt än vad vi kanske just nu kan överblicka. Det som skett och fortfarande sker i kölvattnet av den 11 september 2001 kommer vi att få leva med en lång tid ytterligare in på 10-talet och den digitala revolutionen rasar vidare i ohejdad takt och vad som bli nästa stora grej där kan vi bara gissa oss till. 

00-talet i sammanfattning:

Decenniets största radiohits. Åren då vi lärde oss leva med katastrofer, Vemodigt farväl till cd-samlingen, Dokusåporna skapade våra nya stjärnor, 00-talet var lika lamt som Martin, Hemska 00-talet var rent magiskt, USA:s val styrde världens 00-tal 

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
Intressant.se