Change has come to whitehouse.gov

Det var knappt att Barack Obama hann installeras som USA:s 44:e president innan han förändrade hela Vita Husets hemsida whitehouse.gov.

Det är en förändring som tydligt och klart signalerar just förändring och att det moderna sätt att kommunicera med sina potentiella väljare före och under hela presidentvalskampanjen nu implementeras så att det amerikanska folket ska kunna följa och kommunicera med sin president.

Whitehouse-org

Det handlar givetvis om en blogg som redan har startats upp och bara detta är något som jag tror kommer att bli något vägledande för många andra regeringar runt om i världen.

Tanken är sedan att Barack Obama varje lördagsmorgon, under rubriken Weekly video adress, ska lägga ut en ny video med ett aktuellt tal till folket.

Det är helt enkelt en kraftfull förändring av sättet att presentera sig och att hantera den dagliga dialogen med landets befolkning som kommer att innebära en rejäl kick framåt även i vårt lilla land inför valet 2010.

De politiska partiernas intåg i microbloggarnas värld är sannolikt bara det första steget i Barack Obamas fotspår som vi har sett.

Relaterat i media:

Dn Dn Dn Svd Svd Svd Aftonbladet

Reblog this post [with Zemanta]