Arbetsförmedlingen har alltid försökt “sälja” arbetslösa med bidrag till företagen

Jag vet i ärlighetens namn inte vad det är som är nytt i att man försöker få ut långtidsarbetslösa i arbetslivet genom att locka företagen med bidrag för att ta in någon i den här gruppen?

Det nya är möjligtvis att det inte är i Arbetsförmedlingens namn det sker utan via ett rekryteringsföretag som heter Workcare. Men själva principen att genom att klart och tydligt flagga för vilka bidrag arbetsgivaren kan få för att ta in en långtidsarbetslös eller en person som av annan anledning är svår att få ut i arbetslivet är inte på något vis ny. Den har praktiserats av Arbetsförmedlingen under många år.

Samtidigt är det väl någonstans så att det finns pengar tilldelade för detta syfte. Rätt eller fel är frågan, men att det är så vet alla som har någon koll.

Sedan är det högst sannolikt inte heller så att arbetsgivaren tjänar pengar på att anställa en person med bidrag på det vis som Aftonbladet försöker få det till. I alla fall inte inledningsvis då det oftast kräver en betydligt större insats från företaget för att personen ifråga ska kunna ta till sig och utföra det jobb som ska ske. Om allt faller väl ut så övergår det till att personen blir självständig och en del av arbetsplatsen på lika villkor som övrig personal.

Det är givetvis inte en självklarhet att anställning av en långtidsarbetslös är detsamma som mycket högre och långvarigare introduktionskostnader än vid anställning av någon annan. Det finns också många fördomar som gör att många inte lyckas ta sig in eller tillbaka på arbetsmarknaden igen.

Men även om det inte är en självklarhet så är det ofta så. Sedan är det mycket upp till företaget och arbetskamraterna att göra det så bra som möjligt för att överbrygga det hela. Ett företag som vågar gå mot fördomar, och risken att det inte ska fungera, kan mycket väl ha anställt en person som på många punkter är en minst lika bra anställd som många andra.

Sedan är det självklart fullständigt givet att en person som anställs med någon form av bidrag från Arbetsförmedlingen gör det under samma villkor som all annan personal. Men det är en självklarhet för mig