Vanvård av äldre är ingen ideologisk fråga

I den mån Carema bedriver olika verksamheter som inte uppfyller vad vi kan förvänta oss rent vårdmässigt och i övrigt så ska detta fram och ansvar ska utkrävas. Inget snack om saken och den som tycker annorlunda borde fundera över sin egen förmåga till medmänsklighet.

Den som ställer sig upp och håller med om vad vi ska kräva av Carema, vilket är den överväldigande delen av alla svenskar, utgår jag också ifrån förväntar sig att andra aktörer på samma spelplan som Carema gör detsamma.

För det spelar ingen roll om det är Carema, Attendo, någon annan privat aktör eller en verksamhet i kommunal regi som inte sköter sitt uppdrag och där det i värsta fall förekommer ren vanvård. All vanvård och övrig misskötsel måste självfallet hanteras på samma sätt grundat på vad enskilda individer drabbas av.

Just därför är det märkligt hur media som Aftonbladet fortsätter sina kampanjer där det enbart är privata aktörer som granskas och ifrågasätts när felen och bristerna förekommer på exakt samma sätt alldeles oavsett vad ägaren för företaget bakom verksamheten heter eller om huvudmannen är den kommun vi betalar vår skatt till.

Anders Lindberg skriver idag om Carema. Det är en uppföljning och det är en fortsättning på tidningens ensidiga fokus på fel och brister hos Carema och Attendo.

Ur ett rent journalistiskt perspektiv borde vi kunna förvänta oss att missförhållanden uppmärksammas på samma sätt oavsett vem som står för dessa. När Aftonbladet bedriver opinion på rent ideologiska grunder så gör man exakt samma misstag som diverse lobbyister gör när de lika ensidigt försvarar sina uppdragsgivare och deras viktiga frågor i debatten.

“Vanvårdens offer har inga lobbyister” skriver Lindberg i avslutningen till sin text.

Nej, det är sant. Istället borde det vara journalisterna som, bland många andra, står upp för vanvårdens offer på likvärdigt vis oberoende av vem som är vanvårdaren bakom offret.

—–

Carema svarar på Lindberg artikel: En julönskan om en riktig och viktig diskussion om äldrevården.