Självklart förslag om mer schemalagd aktivitet i skolan

Moderaterna funderar på ett förslag till mer gympa i skolan – helst varje dag.

Det borde vara självklart, helt okontroversiellt och något som alla partier omedelbart borde ställa sig bakom.

När stillasittande och ökad vikt även bland barn är en realitet så är jag övertygad om att detta är en åtgärd som både ger en bättre hälsa och skapar bättre förutsättningar för många elever att faktiskt ta till sig resten av undervisningen på ett bättre sätt.

Det behöver inte handla om en regelrätt idrottslektion med ombyte varje dag. Det räcker med att det finns en obligatorisk schemalagd lektion varje dag där det handlar om att röra på sig och få frisk luft i en halvtimme eller så.