S och MP ansluter till Alliansen i frågan om friskolor

S och MP är överens om att inte kräva vinstförbud för friskolor men att utbildning ska vara huvudsyftet, ändrade ägandeförhållanden ska anmälas till Skolinspektionen för ny tillståndsprövning och offentlighetsprincipen ska även gälla för friskolor.

Dom säger det säkert inte själva, men faktum är att med detta så är det inga som helst avgörande skillnader i vad Alliansen kan gå med på omgående om det skulle vara så.

S och MP har lämnat V vid sidan om. Förnuftigt och helt i linje med när jag skrev om att en framkomlig väg inte bygger på ytterligheter utan om att hitta en politik för helheten.

Samma mönster syns i flera andra fall. Vänsterpartiet är inte med i uppgörelser som sker utanför regeringen. Att då prata om ett rödgrön regeringsalternativ är inte realistiskt utan snarare utopiskt.