Borås Tidning fortsätter vackla i sitt förhållande till nätet

Det var mycket efterlängtat när Borås Tidning tidigt i våras, i mars månad, äntligen såg till att koppla sig till Twingly och börja visa länkar till bloggar som uppmärksammat tidningens artiklar.

Förändringen kunde kopplas till den nye chefredaktören Stefan Eklund som tog över rodret vid tidningen och visade ambitioner om ett nytt sätt att se på tidningen och kommunikationen med läsarna.

Så här skrev Eklund i februari månad:

Vi journalister är inte ensamma om att tolka världen längre och det är förstås både glädjande och demokratiskt föredömligt. Det finns all anledning för dagstidningarna att prioritera en fungerande dialog med sina läsare. I det samspelet hittar vi förmodligen framtidens journalistik.

[…]

Vi är inte ensamma sanningssägare längre. Vår kvalitet är ifrågasatt. Och visst, så är det. Men är det inte en möjlighet snarare än ett hot?

Att stänga kommentarfunktion, som Hultkvist och Sunnerholm menar att redaktionerna ändå borde fundera på att göra, är ingen lösning för framtiden. Istället måste vi erövra våra läsare på nytt, varje dag, med varje text, på nätet, i papperstidningen, med det vi är bäst på – journalistik. Jag kan inte tänka mig en mer upplyftande utmaning.

Det lät bra då och det fanns tecken på att tidningen hade en ny syn och ambitioner att uppfylla Eklunds ord.

Men efter hand har det inte riktigt varit på det viset. Journalister på tidningen fortsätter att undvika kommunikation via Twitter på konton som klart och tydligt bedrivs, i alla fall till vis del, med Borås Tidning som front/partner.

När svallvågorna efter händelserna i Norge i juli nådde tidningarna så var Stefan Eklund snabbt ute och skruvade åt tonläget i hur kommentarer hanteras på bt.se och nu har man alltså, bara drygt ett halvår efter introduktionen, valt att plocka bort Twingly med förklaringen från redaktionschef Anneli Johannisson att man inte vill länka till diskussioner som man inte vill vara en del i.

Hon säger att beslutet har skett efter att man stängt kommentarer för specifika artiklar ("krimgrejor och olyckor") och att diskussionen då istället har flyttat till de bloggar som länkar till samma artiklar.

Hon säger också att hennes beslut att helt stänga av Twingly på bt.se beror på att man inte har resurser att kolla alla bloggkommentarer.

Jag kan till viss del förstå att Borås Tidning, precis som vilken annan tidning som helst, inte vill att vad som helst kopplas till deras sajt. Men det som man nu gör är inte att observera och moderera kommentarer eller länkar till tidningens artiklar. Man har gjort ett aktivt val att stänga av allt.

För det första så ser jag det som ett svepskäl. Tidningen har helt enkelt inte haft så många länkar till sina artiklar att det skulle vara ett problem. De flesta artiklar har helt saknat några som helst länkar från några bloggar och de som har haft några länkar så har det handlar om en eller ett par. Mödan att moderera eventeulla rötägg, och därmed blockera dessa, kan inte vara speciellt bemödande.

Men uppenbarligen finns inte den ambition till ett samspel med läsarna mer än i Stefan Eklunds fina programförklaring. I alla fall lyser den inte igenom i hur tidningen i praktiken agerar.

Sättet på vilket vis man hanterat Twingly illustrerar med tydlighet att man inte hade någon plan klar för sig och så snart det visslar lite så väljer man att stänga det hela och hänvisar till resursbrist. 

Det är i alla fall inte journalistik för en ny tid som Stefan Eklund så fint proklamerade i början på året.