Låt nu “Mark-barnen” få lugn och ro!

Ytterligare ett kapitel, och tyvärr sannolikt inte det sista, skrevs igår i fallet med de två barn där Marks Kommun agerat tvivelaktigt.

Vi har sedan i media och inte minst Uppdrag Granskning fått se en relativt ensidig historia målas upp där det familjehem som barnen bodde i innan Marks Kommun agerade, har fått sympatierna i nästan högre grad än barnen.

För mig som lekman är det obegripligt att Marks Kommun agerade som man gjorde från början. För detta ska man ha all den kritik som också har framförts. 

Men det är precis lika obegripligt hur ensidigt, och rent okunnigt, mycket av rapporteringen och skriverierna sedan har varit. 

Att ett stort misstag har begåtts av Marks Kommun behöver inte innebära att detta ska rättas till genom att backa bandet. Det är inte detta som nödvändigtvis är det bästa för två små barn så långt efter det stora misstaget.

När nu Förvaltningsrätten i Jönköping har bestämt att barnen ska stanna i det familjehem som det bott i och enligt beslutet har hunnit rota sig i så väl att ytterligare ett uppbrott i deras unga liv inte ska genomföras, så är rubrikerna exempelvis "Fosterbarnen i Mark får inte komma hem" och Malin Lernefelt i GP tar parti för barnen men framför allt för det ursprungliga familjehemmet som varit i så starkt fokus.

Återigen; det handlar om ett beslut som är det bästa för barnen och det kan vare sig vara grundat på oproffessionellt tyckande från mig, Malin Lernefelt eller någon annan. Det kan inte heller grunda sig på sympatier för det ursprungliga familjehemmet hur goda och bra dom än må vara. Jag hyser inga tvivel om deras förmåga att ta hand om barnen. 

Men det handlar om det bästa för två små sargade barn och deras framtid och möjligheter att i lugn och ro få en chans att växa upp med så små men som möjligt av en kaotisk barndom.

Till slut så är det som jag inledde med tyvärr inte det sista kapitlet vi nu har fått se i det här ärendet. Janne Josefsson och Uppdrag Granskning väntar bara på nästa tillfälle att fortsätta sin färgade rapportering i ärendet.