Borås Tidnings ledarsida blandar samma kort om barnfattigdomen som Jan Ericson (M)

Jag tycker att det är märkligt att det är så svårt för proffessionella skribenter och politiker att inte blanda äpplen och päron på ett uppenbart felaktigt sätt.

För en tid sedan skrev moderaten Jan Ericson en debattartikel i SvD om att barnfattigdomen skulle ha minskat i Alliansens Sverige. Det han menade med minskning var att fler barn skulle levt i fattigdom utan Alliansens jobbskatteavdrag, något som är ett teoretiskt resonemang i förhållande till den fakta som visar att fler barn idag lever i fattigdom än före det att Alliansen tog över 2006.

Det finns barn som har fått det bättre sedan 2006, tack vare de jobbskatteavdrag som har genomförts, men det är fler som har fått det sämre och det är här huvuddebatten borde föras. Så här sammanfattade jag ökningen i mitt inlägg efter Ericsons debattartikel:

Under perioden 2006-2009 (som SCB ha siffror för) har det ekonomiska biståndet till familjer med barn i alla olika konstellationer (ensamstående, sammanboende och gifta) ökat. Totalt är ökningen 956 059 tkr under dessa åren.

Till detta kommer Socialstyrelsens nyligen publicerade information som säger att ökningen totalt sett har fortsatt mellan 2009 och 2010. Ökningen där är 4 procent och att anta att denna ökning inte skulle beröra barnfamiljerna är osannolik.

Även antalet biståndsmånader till samma grupp har ökat markant under perioden 2006-2009. Ökningen är 57518 biståndsmånader vilket motsvarar 13,7 procent mer än 2006.

Som en sista markering om felaktigheten går det bra att läsa Rädda Barnens rapport om Barnfattigdomen i Sverige 2010.

Lite förvånande kommer nu Borås Tidnings ledarsida, även om man nu är en moderat tidning, till Jan Ericsons undsättning med en ledare (ej på nätet i skrivande stund) som innehåller en rad lika märkliga jämförelser och som inte kopplar samman det hela till den faktiska ökning som har skett.

Det korrekta är självfallet att barnfattigdomen ökar när vi går igenom en svår kris likt den som kom 2008. Men sedan drar man till med en jämförelse av barnfattigdomen i relation till det socialdemokratiska regeringsåret 1997 när nivån var rekordhög.

Det är förvisso en korrekt siffra, men knappast det som saken gäller just nu och det är inte heller detta som Jan Ericson tar upp som en jämförelse i sin studie. 

Borås Tidning skriver också att "utan jobbskatteavdraget skulle den [barnfattigdomen] ha varit högre. Därmed inte sagt att barnfattigdomen minskat tack vare jobbskatteavdraget, så som vissa tolkat statistiken".

Den som från början är den som påstått att barnfattigdomen har minskat [vissa] var Jan Ericson i sin debattartikel. 

Man kan inte i en seriös diskussion påstå att barnfattigdomen har minskat tack vare jobbskatteavdraget när den de facto har ökat. En korrekt beskrivning är att det sannolikt hade varit ännu fler utan jobbskatteavdraget och detta borde både Ericson och BTs ledarsida framhålla istället för att prata om en minskning som inte går att förklara på ett vettigt och för allmänheten förståeligt sätt.

Det är en livsfarlig väg att beträda för Allians-partierna om man tror att man ska kunna vinna en så viktig fråga som den om hur barn i vårt land har det genom att inte hålla sig till konkret fakta istället för att tro sig se saker som inte har belägg i verkligheten.

Andra bloggar om