Är förbud mot kommunikation med omvärlden social demokrati?

"Man ska inte få kommunicera med omvärlden om det som avhandlas"

Låt oss hoppas att det mest är ett uttalande i en trängd situation än att det faktiskt handlar om vad Socialdemokraternas nya gruppledare Carina Moberg verkligen menar efter dagens heta diskussion om tweets från ledamöter i arbetsmarknadsutskottet.

För inte kan det vara en social demokrati att förhindra svenska politiker från att dela med sig av det som avhandlas i riksdagen, det viktigaste demokratiska rummet i Sverige, till sina väljare och andra intresserade?

Det gäller givetvis att här, precis som i andra sammanhang, agera utifrån sunt förnuft. Men när instinkten från Carina Moberg är att införa förbud så har hon inte tänkt längre än näsan räcker.

Det leder definitivt inte till en större förståelse och ett mindre avstånd mellan folkvalda och svenska folket. Det leder snarare till stärkta misstankar och vanföreställningar om hur det verkligen fungerar bakom de stängda dörrarna i riksdagshuset.

Dessutom handlar det i det aktuella fallet inte om några tweets om innehållet på mötet utan om vad ledamöter har haft för sig när mötet var ajounerat. 

Personligen tror jag att en ännu större öppenhet om hur det i verkligheten går till i det arbete som sker i de olika utskotten och som leder fram till vad som sedan tas beslut om i kammaren är av enormt stor vikt för en bättre förståelse för de demokratiska processerna.

Att Ylva Johansson blir kinkig över vad som skett idag är inget argument för att införa ett förbud av det slag partikollegan Carina Moberg föreslår.