Nya möjligheter är inte att “överges av regeringen”

Förtidspensionär vid 23 års ålder. Aktivitetsersättning och inget vettigt att göra.

Två år senare högskoleutbildning. Aktivitetsersättning utbytt mot studiemedel. Alla tentor klarade, körkort är taget och ett antal sommarjobb har klarats av.

Detta låter som ett lysande exempel på hur en till synes meningslös vardag, utan framtidsutsikter, har förbytts till något med betydligt större mening och med möjligheter inför framtiden.

Till saken hör att personen ifråga, Samuel Sandelin som han nu heter, har ADHD med tillhörande problematik att komma vidare med saker i livet utan rätt styrning.

Detta väljer Aftonbladet att framställa som att "han övergavs av regeringen"!

image from d.pr

Jan Björklund använde i ett tal i valrörelsen Samuel som ett bra exempel på en person som gått ifrån förtidspension till utbildning. Om detta tycker Samuel så här:

-Jan Björklund har ingen aning om min problematik. Regeringen har bara försämrat situationen för sådana som mig.

Här har en person fått det stöd som krävdes för att gå från passivitet till studerande med allt vad detta innebär. Visst kvarstår problematiken med handikappet (ADHD) den dag studierna är färdiga om ett par år. Men att redan nu ta ut de eventuella svårigheter som då skulle kunna uppstå och skylla det på regeringen är ett mycket märkligt sätt att se på saken.

Jag kan förstå att Samuel känner en stor oro inför vad som ska ske den dag han lämnar studierna bakom sig för att försöka ta en plats på en tuff arbetsmarknad. Men jag kan omöjligtvis hålla med om att den möjlighet han har fått, att gå ifrån förtidspension till utbildning och ökade framtidsmöjligheter, skulle vara en försämrad situation.

Problematiken i sjukförsäkringen finns där. Regeringen är medvetna om detta, Försäkringskassan borde vara smärtsamt medvetna om sina tillkortakommanden och Arbetsförmedlingen har ett stort jobb att göra för att finna jobb på en tuff arbetsmarknad. Detta är det inget snack om.