Morgan Johansson kör ett eget race i FRA-frågan

Strax efter beslutet om FRA-lagen i juni 2008 skrev socialdemokraten Morgan Johansson så här i sin blogg:

FRA-lagen hänger nämligen samman med den borgerliga strävan att vrida svensk säkerhetspolitik i en mer äventyrlig riktning.  […] Och det är här FRA-lagen kommer in. Den motiveras ju bl a med att vi måste ha den typen av bred signalspaning, för att kunna skydda svensk trupp utomlands. […] om man som jag har en hållning som är mindre äventyrlig och mer i linje med traditionell svensk säkerhetspolitik, d v s att Sveriges roll i världen inte i första hand är att åka runt och kriga, utan snarare vara med och bygga upp krigshärjade länders infrastruktur, rättsväsende och sjukvårdsstruktur – ja, då blir argumenten för FRA-lagen självklart svagare.

Till detta kommer beslutet på S partikongress förra året:

FRA-lagen: riv upp, gör om, gör rätt. Vi vill att en parlamentarisk utredning börjar om från början med frågan – i bättre dialog med medborgarna. Lagen bereddes för dåligt, och har allvarliga brister när det gäller grundläggande krav på rättssäkerhet, integritetsskydd och proportionalitet.

Idag låter det annorlunda från Morgan Johanssons sida:

– Jag kommer att uppmana regeringen att lägga fram ett förslag som möjliggör för att också Säpo ska kunna få information från FRA. De är ju avklippta från det sedan den första december 2009 och har inte möjlighet att söka direkt. Det tycker vi är ett bekymmer.

[…]

– Men det är otillfredsställande att Säpo i dag inte har den här möjligheten. Sedan vet vi inte om det hade haft en betydelse i det här fallet, men för framtiden är det ändå viktigt.

[…]

Morgan Johansson är fortfarande kritisk till att regeringen aldrig tog det "helhetsgrepp" på underrättelseverksamheten som han hade önskat, men han ser inte längre någon idé med att börja om på ruta ett.

– Jag tycker inte att det finns någon anledning nu att riva upp allt det där igen. Det som blev fel var bland annat att man uteslöt Säpo från den här möjligheten. Men det bör man kunna rätta till. Det är vi från vårt parti beredda att göra i en konstruktiv anda med regeringen.

För det första är han ute och fiskar dagarna efter självmordsbombningen i Stockholm, vilket i sig gör det hela till ett ganska osmakligt utspel, även om han själv inte säger att det är anledningen.

För det andra så har hans kraftiga kritik emot FRA-lagens genomförande i den utformning som skedde nu landat i en betydligt beskedligare kritik där uteslutningen av Säpo, av någon anledning, uppenbarligen är viktigast för dagen.

Problemen med FRA-lagen är nu inte större än att det är något man bör kunna rätta till i en konstruktiv anda med regeringen.

Det problem som Morgan Johansson uppenbarligen inte har uppfattat existerar är att Socialdemokraterna har ett färskt beslut från förra året om något helt annat och att det finns en kraftfull kritik kvar inom partiet emot FRA-lagen.

Det han nu föreslår handlar inte om att riva upp, göra om och göra rätt. Det han säger är att man i en konstruktiv andra tillsammans med regeringen ska utöka spridningen av det material som FRA-lagen innebär.

Jag ser redan nu ett kraftfullt samlat socialdemokratiskt svar på tal till Morgan Johansson som kommer att placera honom i ett läge där hans egen politiska framtid inom partiets högsta ledning står på spel.

Han visar prov på exakt det som är ett av partiets stora problem. Han har inte koll på vad hans parti egentligen tycker och tänker i den här frågan och kritiken från egna partikamrater har redan och kommer fortsätta vara svidande.

Han trodde kanske helt enkelt att det var fritt fält att vända upp och ner på hela den socialdemokratiska politiken efter Sahlins beska besked för någon vecka sedan. Han kunde nog inte ha mer fel just i den här frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,