Är 4 km till dagis för långt?

I Borås är situationen inom förskolan enormt ansträngd på många håll och det finns helt enkelt inte tillräckligt många platser att erbjuda.

Det är en långsiktig planering som uppenbart har brustit rejält och som nu drabbar många föräldrar och barn med en betydligt knepigare vardag än vad som annars vore fallet.

Samtidigt måste man också ställa sig frågan om vad som är ett rimligt avstånd till en dagis och var det istället blir ett gnäll som tenderar till att se ut som ett lyxproblem.

Eftersom Borås Tidning på nätet fortfarande är kass, och utan tecken på tillfrisknande, så får jag citera från pappersupplagan idag.

Det handlar om familjen som bor i Sparsör, mellan Borås och Fristad, och som varje morgon får åka 4 km för att lämna sitt barn på den förskola i Fristad som de har fått plats på. För familjen är det "4 km åt fel håll" då de jobbar i Borås.

Jag inser att det inte på något vis är en ultimat lösning, och att Borås Stad borde ha varit mer förutseende i sin planering så att det fanns en förskola klar i Sparsör som kan ta emot de barn som bor där. Men det kan knappast vara Borås Stad som kan ta ansvar över var föräldrarna har sitt jobb och att de nu måste åka "4 km åt fel håll" i väntan på den förskola som ska byggas men som har blivit försenad.

För mig är det i det här sammanhanget , som i övrigt beskrivs på ett relevant sätt i BT, frågan om ett ilandsproblem. 

En inte helt ultimat lösning? Helt klart.

En problematik att skriva en tidningsartikel om i ett sammanhang där verkligt drabbade också beskriver sin situation? Knappast!

Uppdatering:

Nu har BT lagt ut artikeln på nätet. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,