Socialdemokrater fortsätter sprida halvsanningar och rena lögner

Att statistik går att läsa så som man önskar vet vi. Dock borde man kanske vara lite mer noggrann när det handlar om uppgifter som redan det undersökande institutet har kommenterat och förklarat.

Socialdemokraten Monica Green hävdar i sin blogg att "500 000 personer har trängts ut ur a-kassan och är nu försäkringslösa" till en följd av Alliansens förändringar i densamma.

Varifrån hon har fått uppgifter om 500 000 framgår inte. I alla fall finns det en utredning från mitten av juni som ger en lite annan bild och som visar att det inte alls var detta som var fallet.

Den visar att antalet som gått ur a-kassan under mandatperioden uppgick till 432 000.

Av dessa var 41 procent, omkring 165.000 personer, 55 år eller äldre med inte så lång tid kvar till pension.

Ytterligare drygt 110.000 hade en förmögenhet på minst en miljon kronor och kan på rimliga grunder anses har gått ur a-kassan för att man helt enkelt anser sig klara ekonomin ändå.

Kvar har man då 157 000 personer som lämnat a-kassan och där man kan befara att deras avsaknad av försäkring skulle innebära ett större bekymmer vid arbetslöshet.

Det är ingen ren lögn som presteras av Monica Green, men det är inte heller i närheten av att beskriva sambanden och vilka slutsatser man ska dra.

Det finns ett problem som, ifall vi lägger på en del på kvarvarande siffra, i värsta fall kanske berör 200 000 personer istället för 500 000 som Green försöker inbilla sina läsare.

Andra bloggar om: Intressant.se