De rödgrönas ologiska prioriteringar i förskolan

Det är bra med en satsning på förskolan så som de rödgröna idag föreslår.

Det är redan i förskolan som barnen ska bli sedda och uppmärksammade både vad gäller kunskaper och de luckor i kunskap och social trygghet som är så vanligt.

En satsning på tillräckligt mycket personal där är därför lovvärt.

Det som jag däremot inte alls förstår är varför man också går in och säger att man vill införa rätt till 30 timmars förskola i veckan till barn för arbetslösa och föräldralediga.

Det finns redan idag en rätt till 15 timmar per vecka för alla som är i den situationen och någonstans så blir detta fel fokus. För om det uppmärksammade problemet är att personaltätheten har minskat i förskolan de senaste åren så är det knappast så att det underlättar att korrigera denna till rätt nivå genom att tillföra ytterligare 15 timmars rätt att sätta sina barn på förskolan när man är föräldraledig eller arbetslös.

Jag inser att det kan vara bra för ett barn att hålla kontakten med sina kompisar i förskolan även när pappa eller mamma är hemma med det nya syskonet. Men för ett regeringsalternativ som diskuterar formerna för att ännu tydligare styra fördelningen av föräldraförsäkringen så borde det vara ännu viktigare i ett sånt läge att barnet får lära känna sitt syskon och anpassa sig till den nya situationen hemma i lugn och ro istället för att vara på förskolan närmare en hel dag. Att barnet får vara hemma med den förälder som är hemma just för att vara bara det under en kort period i livet.

Det brukar pratas om prioriteringar och den här prioriteringen är svår att förstå i en diskussion om att stärka välfärden i Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , Intressant.se