Upp med korten om Littorin på bordet

När nu Aftonbladet går vidare och "avslöjar" att det finns ytterligare okända sanningar bakom Sven Otto Littorins avgång så finns det inte någon annan möjlighet än att de löper linan ut och läggar de komprometterade korten på bordet.

Det hintas om ett brott som skett före valet 2006 och som "som har fängelse i straffskalan".

Om det nu handlar om ett brott av den arten så borde det rimligtvis finnas en polisanmälan som även andra än Aftonbladet borde ha tillgång till.

Jag skulle snarare gissa att det handlar om en anklagelse i den vårdnadstvist som är grunden till Sven Otto Littorins situation och att något i denna skulle vara en brottsanklagelse.

Oavsett vilket så är det nog viktigt nu, inte minst för Littorin själv, att just det som Aftonbladet uppenbarligen har beslutat sig för att driva vidare så snart som möjligt blir belyst.

Har Lena Mellin, trots min och andras anklagelse igår, torrt på fötterna, är det bagatellartat eller handlar det om något som skulle ha fått konsekvenser?

Fortfarande är det ändå så att av det som vi vet något om, de publiceringar om vårdnadstvisten som har skett, är sådant som de facto är över gränsen för vad som borde skrivas. I det finns inget tvivel.

Uppdatering:

Marcus på Livbåten gör en mycket bra sammanfattning av det hela.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant.se