Var har vi sossarna med stake i kärnkraftsfrågan?

Regeringen proposition om kärnkraften kommer att läggas fram i nästa vecka. Den går ut på att de nuvarande tio reaktorerna ska kunna ersättas med nya och att det blir ett tak på 10 reaktorer i Sverige.

Propositionen riskerar att falla om ytterligare någon alliansledamot väljer att rösta emot propositionen. Redan nu har två centerpartister och en moderat ledamot deklarerat sitt nej och frågetecken kvarstår för centerpartisten Sven Bergström som inte bestämt sig.

Jag tycker i grunden att det är hederligt av de olika ledamöterna att faktiskt rösta utifrån egen övertygelse och inte stillatigande acceptera partipiskan i varje enskild fråga. Det starkaste exemplet över hur påtryckningarna från partiledningen ser ut fick vi i FRA-frågan och den press som där sattes på de som var emot eller var osäkra på FRA-lagens lämplighet.

Kärnkraftsfrågan är, även om jag vill att propositionen går igenom, ännu ett hett exempel där enskilda ledamöter går emot partipiskan.

Lika ärligt och hederligt som jag tycker att det är att de två centerpartisterna och den moderate avhopparen Göran Thingwall kommer att rösta nej, lika märkligt tycker jag att det är att ingen socialdemokrat mig veterligen har sagt att man kommer att stödja regeringens proposition.

För precis som att det finns skeptiska alliansledamöter som kommer att säga nej så finns det positiva socialdemokrater som borde säga ja. Men med största sannolikhet är det ingen av alla dessa som kommer att visa upp den ärligheten och hederligheten som ett antal alliansledamöter kommer att visa prov på.

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant.se