Nätet är bara en förlängning av vårt beteende

Frågeställningen om vilken skuld nätet har i samband med olika händelser återkommer med jämna mellanrum. jag bloggade om det för ett drygt halvår sedan.

Nu är det Bjästa som har satt frågan högt upp på dagordningen. Tidigare har det varit andra händelser där ungdomar varit inblandade som har skapat ett tryck och en skuldbeläggning på nätet.

Nätet är en förlängning av vårt "normala" beteende som utgår ifrån de värderingar och den etik som vi har med oss i alla andra sammanhang. När ungdomar agerar på ett vis som inte är acceptabelt så beror det inte på nätet och inte heller i första hand på ungdomarna själva utan om hur deras föräldrar har lyckats uppfostra sina barn och vilken dialog och kontroll man lyckas ha med sina barn och tonåringar.

I vissa fall handlar det som sker på nätet från ungdomarnas sida om att deras föräldrar inte har kontroll över vad de ägnar sig åt. I en del andra fall handlar det om att ungdomarna agerar på precis det vis som de har fått med sig hemifrån.

Nätet skapar generellt sett inte någonting som inte redan innan finns ett frö till. Inte i Bjästa och inte någon annanstans.

Mobbing som sker på nätet sker även ute i friska luften och i skolornas korridorer. Skillnaden är att det där inte blir lika tydligt förrän det verkligen går överstyr.

Att det i Bjästa har förekommit saker på nätet som inte är okej har, trots att det är ett mer publikt och "enklare" ställe att skaffa sig information om ett förlopp, inte lett till att någon enda vuxen människa verkar har agerat förrän SVT och Uppdrag Granskning sänder sitt reportage.

Ingen enda vuxen människa, med kunskap eller med intresse över vad deras ungdomar ägnar sig åt, har agerat förrän den dag ett helt samhälle istället ska stå med byxorna nere och skämmas över något som de närmast ansvariga och inblandade borde ha hanterat betydligt tidigare.

Viktigast av allt är att komma ihåg det jag bloggade om redan igår – Bjästa är inte någon unik ort i Sverige där detta har kunnat ske. Det kan ske hemma hos dig i din hemort nästa gång.

Andra bloggar om: , , , , ,
Intressant.se