Jag är en tredimensionell livsfara för mina barn

Jag vet inte om det är en debattartikel som publiceras en vecka för tidigt, men något annat än ett stort skämt kan man inte kalla Eva Sternbergs debattartikel om hemmapapporna som är livsfarliga för sina barn.

Hon påstår på fullaste allvar att det ökande antalet olyckor bland barn under ett år i stort sett enbart beror på att fler pappor är hemma med sina barn.

Olyckorna […] beror på att en majoritet av Sveriges
politiska partier har bestämt sig för att lägga sig i
småbarnsfamiljernas liv, direkt från födseln. […] Under flera
år har jag påpekat, att den svenska föreställningen, att mammor kan
bytas ut mot pappor under barnets första år är livsfarlig. […] Vi kvinnor har sedan tidernas begynnelse
utvecklat oss själva, vår hjärna och vårt sammanhang för att på bästa
möjliga sätt ta emot det späda barnet vid födseln och ge det näring ur
vår kropp och omvårdnad i vår famn. Män har utvecklat sin hjärna till
att skjuta bisonoxar och se tredimensionellt.

På det viset låter det rakt igenom hela texten och det är verkligen svårt att förstå hur man kan vara stolt över att inneha uppfattningen och frågeställningen hur många fler spädbarn och små barn ska
behöva drabbas av olyckor, för att deras pappor har hand om dem?

Jag hörde en debatt på P1 så sent som i morse och det finns inte något entydigt svar att antalen olyckor ens har ökat i praktiken. Bara att antalet anmälda fall har ökat. Om det sedan beror på en faktiskt ökning eller inte är det ingen som kan konstatera.

Om det då skulle handla om en faktisk ökning även i praktiken så vore det fantastiskt intressant att få se Eva Sternborgs dokumentation över att denna beror på att mammorna lämpar över ansvar på sina oansvariga och olämpliga män.

Det finns så många faktorer som kan spela in i en eventuell faktiskt ökning av olyckorna. Många familjer lever idag ett betydligt mer aktivt liv redan från det att barnen är nyfödda. Det totala fokuset är idag, för både mamman och pappan, betydligt mer splittrat än tidigare. Det kanske kan finns orsaker i att någon annan än föräldrarna tagit hand om barnet.

Om man läser vad som sägs i pressmeddelandet från Malmö högskola om den avhandling som Anna Carlsson har gjort så kan man snarare utläsa att det handlar om vilken utbildningsnivå föräldrarna har, att barn till utlandsfödda är överrepresenterade och på vilket sätt de blir informerade om olika risker.

Få sjuksköterskor är medvetna om den viktiga
pedagogiska roll de har. Man är mycket duktig på att dokumentera att man
lämnat information, men inte på vilket sätt och vilken effekt den haft,
säger Anna Carlsson.

Att hänvisa till Anna Carlssons avhandling när man fabulerar ihop en debattartikel utan grund är faktiskt beundransvärd både för att ha skrivit den och för att Expressen väljer att publicera den.

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se