En flirt med pensionärsväljarna

Reinfeldt kör med gammalt hederligt
socialdemokratiskt valfläsk när han nu lockar pensionärer och
ensamstående
föräldrar med skattesänkningar. Det är säkerligen grupper som vars situation
behöver
belysas, men att det sker nu har sannolikt enbart att göra med att det är valår än
att det
är de mest prioriterade grupperna.

Dessutom överger man med dessa löften retoriken om arbetslinjen för att istället lägga resurser på grupper som inte finns i arbetslivet. Hur rimmar detta med argumentet om de incitament för att få människor att jobba istället för att leva på bidrag eller lyfta pension när man kanske hade kunnat tänka sig att jobba något år ytterligare.

Det är ett steg till in i socialdemokratiskt land och förutom att det kan neutralisera en del av argumenten från de rödgröna inför valet så gör det även de egna argumenten om arbetslinjen svårare att förklara.

Argumentet om att det handlar om att pensionärerna ska dra fördel av att regeringen har skött Sveriges ekonomi bra känns en aning ihåligt och luktar mest valfläsk och är det inte valfläsk så är det i alla fall löften som inte hade kommit just nu om det inte var val i september.

Det som jag kan se med dessa löften är snarare att alliansen fortsätter att sänka skatter istället för att höja bidrag och andra ersättningar. Det är här skiljelinjen går – mellan de rödgrönas fortsatta syn på höjningar av bidrag och ersättningar och alliansens sänkningar av skatterna för olika grupper i tur och ordning efter en prioritering.

Jag tror att den förändrade syn på samhället som vi har sett sedan valåret 2006 fortsätter och att lägga löften om skattesänkningar för ytterligare grupper kommer att ses mer positivt än att höja skatten för en större del av befolkningen.

Rödgrönt gnäll i sammanhanget handlar mer om att alliansen med detta trampar dom på tårna inom ytterligare ett område fast med helt andra lösningar på problemet.

Andra bloggar om: , , , , , , , Intressant.se