Murdoch låser in sig med hjälp av Google

Google känner pressen och viker sig

På något annat vis kan man inte tolka deras eftergift att göra det möjligt begränsa antalet gratis nyhetsartiklar till fem innan man måste betala för sig.

Jag måste säga att det är anmärkningsvärt hur man resonerar från Googles sida. Bara för att möjligheten till detta nu finns behöver man ju inte låta någon få nyttja det och i grunden försämra tillgängligheten av information.

Det är, som jag skrev redan för en dryg månad sedan, nödlösningar som gammelmedia med Rupert Murdoch i spetsen försöker att använda sig av för att dra in pengar för sitt material. Det har lobbats fram av företrädare för mediehus med en uråldrig syn på verkligheten och utan egna lösningar på hur man ska få sin verksamhet att gå runt i en ny tid.

Problemet är att det som Google nu tillhandahåller aldrig någonsin är en lösning på mediehusens problem. Den information som man väljer att låsa in från ett håll kommer att finnas tillgänglig helt gratis någon annanstans istället. Det kommer bara att ske en förskjutning i vilka källor som kommer att användas.

Betalkällor kommer inte att läsas i närheten av så många gånger som nu och de som fortsätter att vara tillgängliga utan avgifter kommer att kunna skörda i form av en ökad tillströmning av både besökare och länkar till sitt material.

Var tror ni i förlängningen då att intresset att annonsera är störst? Hos den som tar betalt, med ett minskat antal läsare, eller hos den som är gratis med ett ökat antal läsare?

Länken är gratisreklam för artikeln och om den gratismöjligheten högst väsentligt stryps kan det omöjligtvis gagna företaget.

Det handlar om ett samspel mellan alla aktörer som idag producerar artiklar i olika format. Den som inte delar med sig kommer inte heller att gagnas i det stora spelet om att ligga så nära centrum som möjligt i informationsflödet.

Det finns inte längre en enkel väg från nyhetsförmedlaren till läsaren. Det är en gigantisk mix av flöden som korsar varandra och där kommunikation uppstår både i det stora och i det lilla.

Om detta borde Rupert Murdoch och hans fossila gäng mediekamrater lära sig att förstå.

Andra bloggar om , , , Intressant.se