Per Ströms rop på feminist-vargen

På ett sätt är Per Ströms debattartikel i Expressen värd att ta på allvar. Tyvärr för hans del handlar det mer om vad andra har uttryckt än vad han själv säger.

För när han citerarar andras villkorslösa krav på ännu en kvinna på posten som svensk EU-kommissionär så har han rätt. Detta är en lika oacceptabel hållning som att kräva att det ovillkorligen måste vara en man.

Men i övrigt trampar han i en tunna som skramlar av mycket rop på vargen:

Jämställdhet
är kvinnlig dominans. Allt oftare hör man hur olika sammanslutningar
med tydlig kvinnlig dominans i ledningen hyllas som "mest jämställda".
Exempelvis sitter fyra kvinnor och en (1) man i Sametingets styrelse.
Till det kommer att ordföranden är kvinna. Sara Larsson, som är
ordförande, hävdar att det är "positivt" med kvinnodominansen.

Beviset för hans tes om att jämställdhet är kvinnlig dominans är att Sametinget (!) har hyllats för sin könsfördelning i styrelsen.

Inte ens jag, som i grunden har starka invändningar, emot mycket av den diskussion kring jämställdhet och könsmaktsordningen i samhället som har förts på senare år, kan ställa mig bakom det som Per Ström försöker sig på. 

Däremot är de uttalanden om att det var tvunget att bli en kvinna värda att diskutera och ta på allvar.

Frågan om detta är ställd till Gudrun Schyman på Twitter och jag väntar förväntansfullt på hennes replik.

För övrigt anser jag att Cecilia Malmström är ett alldeles utmärkt val.

Andra bloggar om: , , , , , , ,