Självklart ska föräldrar betala sina barns otyg

Jag sympatiserar verkligen med grundtanken om att föräldrar ska ta ansvar för sina barn i mycket större utsträckning än vad som är fallet på många håll idag.

Jag tycker därför att regeringens förslag om att föräldrarna ska kunna få betala upp till 8 000 kronor av skador som uppstår på grund av deras barns agerande är fullt rimligt. Det finns dessutom en passus om att måste bevisa att föräldrarna varit vårdslösa och inte förhindrat sitt barns agerande.

Jag kan inte riktigt förstå kritiken som kommer för detta fullkomligt rimliga förslag.

Mitt eget ansvar sträcker sig även till de vingar jag måste sträcka ut som förälder och fullfölja det uppdrag detta faktiskt handlar om.

Det handlar dessutom inte om att betala något till sitt fulla värde och det ska även fastställas av en rättslig instans innan det eventuellt blir verklighet.

För mig är det märkligt att det inte redan är på det vis som förslaget nu vill att det ska vara. Det är en viktig signal om vilket ansvar det finns – både för föräldrar och inte minst för deras barn.

Deras otyg riskerar inte enbart att ekonomiskt drabba samhället utan även den egna familjens ekonomi.

Uppdatering:

Jag missuppfattade vad som gäller idag och vad som ska gälla med förslaget. Det står att "För att föräldrarna ska bli tvungna att betala skadestånd i dag måste
rätten bevisa att mamman eller pappan varit vårdslösa och inte
förhindrat barnet från att begå brott".

I framtiden ska det inte behöva bevisas att föräldrarna varit vårdslösa och inte förhindrat barnet. I sak ändrar detta ingenting för mig.

Föräldrarna får ett ännu tyngre argument gentemot sina barns potentiella otyg.

Andra bloggar om , , , , , , ,