Sahlins opinionsmässiga träskvandring fortsätter

Den positiva signal som ges om förtroendet för Mona Sahlin är den att unga mellan 18-29 år har ökat sitt förtroende från 29 till 33 procent sedan i april. I övrigt är det nattsvarta personliga opinionssiffror som hon ges i kampen mellan henne och statsministern.

Bland samtliga tillfrågade går siffran för stort eller mycket stort förtroende ner från 27 till 23 procent och bland egna väljare ner från 60 till 49 procent.

När nästa halvårsmätning kommer i april 2010 kan förtroendet omöjligtvis ha gått ner mer. För har det gjort det, med 5 månader kvar till valet, blir livet i alla fall inte enklare för Mona Sahlin.

För att visa någon form av bild av henne som potentiell statsminister bör siffrorna totalt sett ha gått ganska kraftigt uppåt vid det laget. Och allra viktigast är att i första hand övertyga sina egna väljare om sin kapacitet och förmåga.

Snart är det dags för henne att visa upp de oanade talanger som påstås att hon besitter men som uppenbarligen många fortfarande letar efter.

Andra bloggar om , , , , , ,